Τα Προϊόντα μας

Δείτε τις προδιαγραφές των προϊόντων μας εδώ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΝΙΦΑΔΕΣ PET


Οι διαφανείς νιφάδες PET αποτελούν το κύριο προϊόν της PET Recycling



ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΝΙΦΑΔΕΣ PET


Οι έγχρωμες νιφάδες PET παράγονται, όταν συλλεχθούν στο Σταθμό Διαλογής αρκετά έγχρωμα μπουκάλια PET, ώστε να καταστεί οικονομικά εφικτή η ανακύκλωσή τους. Τα χαρακτηριστικά τους, εκτός από το χρώμα, δεν διαφέρουν σε τίποτε από τις διαφανείς νιφάδες PET.


ΤΡΙΜΜΑ PET


Το τρίμμα PET αποτελείται από νιφάδες PET μικρού μεγέθους, οι οποίες συλλέγονται στο σταθμό αφύγρανσης της γραμμής ανακύκλωσης. Τα χαρακτηριστικά του τρίμματος αυτού, εκτός από την υγρασία και το μέγεθος, δεν διαφέρουν σε τίποτε από τις νιφάδες PET.



ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΝΙΦΑΔΕΣ PE


Πρόκειται για νιφάδες από Πολυαιθυλένιο (PE) από τα καπάκια και τις ετικέτες των μπουκαλιών PET. Οι νιφάδες αυτές συλλέγονται  στο Σταθμό Βαρυτικού Διαχωρισμού και έχουν υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των επεξεργασιών καθαρισμού στις οποίες υποβάλλονται και οι νιφάδες PET.

ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΛΙΚΑ PP και PE


Πρόκειται για υλικά (μπουκάλια, δοχεία, καπάκια, ετικέτες και λοιπές συσκευασίες) από Πολυπροπυλένιο (PP) και Πολυαιθυλένιο (PE) που προκύπτουν είτε στο Σταθμό Διαλογής είτε κατά τα αρχικά στάδια πλύσης των μπουκαλιών PET. Τα υλικά αυτά δεν έχουν τεμαχιστεί και συνεπώς διατηρούν τις αρχικές τους διαστάσεις.