Ο Εξοπλισμός της Γραμμής μαςΗ πρώτη ύλη για τη γραμμή ανακύκλωσης της Pet Recycling είναι δεματοποιημένα μπουκάλια PET. Αυτά παράγονται από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), στα οποία καταλήγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά των μπλε κάδων ανακύκλωσης.

Ο εξοπλισμός της γραμμής ανακύκλωσης έχει ως σκοπό να απομακρύνει τυχόν ακαθαρσίες και ξένα σώματα από τα μπουκάλια, να τα μετατρέψει σε νιφάδες, να απομακρύνει καπάκια και ετικέτες, να περάσει τις νιφάδες από αλλεπάλληλα στάδια πλυσίματος και, αφού τις ξηράνει, να τις αποθηκεύσει σε κατάλληλη συσκευασία.

H γραμμή ανακύκλωσης πλαστικών της εταιρείας μας διαθέτει τα παρακάτω κύρια συγκροτήματα:

Σταθμός Διάλυσης Δεμάτων: Τα δέματα των μπουκαλιών, όπως παραλαμβάνονται από τα ΚΔΑΥ, διαλύονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους.

Σταθμός Αρχικής Πλύσης: Τα μπουκάλια πλένονται, ώστε να αφαιρεθούν τυχόν ξένα σώματα, σκόνη και λάσπη.

Σταθμός Αφαίρεσης Ετικετών και Καπακιών: Ένα ποσοστό ετικετών και καπακιών των μπουκαλιών αφαιρείται με μηχανικά μέσα.

Αυτόματος Μαγνητικός Διαχωριστής: Γίνεται απομάκρυνση σιδηρούχων υλικών.

Σταθμός Διαλογής: - Χειρωνακτική διαλογή υλικών ανάλογα με το χρώμα και τη σύστασή τους.

Αυτόματος Διαχωριστής Μετάλλων: Απομάκρυνση μεταλλικών ξένων σωμάτων.

Σταθμός Νιφαδοποίησης: Τα μπουκάλια κόβονται και μετατρέπονται σε νιφάδες.

Σταθμός Χημικής Πλύσης: Οι νιφάδες πλένονται με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.

Σταθμός Βαρυτικού Διαχωρισμού: Απομακρύνονται τυχόν ετικέτες και καπάκια που έχουν νιφαδοποιηθεί μαζί με τα μπουκάλια.

Σταθμός Τελικής Πλύσης: Οι νιφάδες ξεπλένονται για τελευταία φορά.

Σταθμός Αφύγρασνης: Αρχίζει η απομάκρυνση του νερού από τις νιφάδες.

Σταθμός Ξήρανσης: Οι νιφάδες ξηραίνονται με θερμό αέρα.

Σταθμός Τελικής Αφαίρεσης Ξένων Σωμάτων: Αφαίρεση σκόνης, μικρών κομματιών χαρτιού και ετικετών.

Σταθμός Αποθήκευσης: Οι νιφάδες αποθηκεύονται σε μεγάσακκους (Big-Bag).

Οι νιφάδες PET που παράγονται από την εταιρεία μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου από τη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών συσκευασιών.