Το Ιστορικό της Επιχείρησης

H PET Recycling παρέλαβε τον εξοπλισμό της γραμμής ανακύκλωσης πλαστικών τον Αύγουστο του 2011  στον ιδιόκτητο χώρο που διαθέτει στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Η εγκατάσταση των μηχανημάτων ολοκληρώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2011. Τον επόμενο μήνα ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της γραμμής ανακύκλωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις των μηχανημάτων.

Η γραμμή ανακύκλωσης απέκτησε πλήρη δυνατότητα λειτουργίας στα τέλη του Ιανουαρίου του 2012. Στον επόμενο μήνα, η PET Recycling έλαβε την Άδεια Λειτουργίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη δραστηριότητα της Ανακύκλωσης Πλαστικών. 

Επιπλέον, η PET Recycling διαθέτει και Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων.


Μέσα στους δύο πρώτους μήνες της πλήρους λειτουργίας της, η PET Recycling ανακύκλωσε περισσότερους από 350 τόνους μπουκαλιών PET. Με τη σταδιακή της ανάπτυξη, η παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 600 τόνους μπουκαλιών PET μηνιαίως, γεγονός που θα έχει ανυπολόγιστες θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες.